Mobiliteit en Zorg

Als u niet meer zelf kunt autorijden, met openbaar vervoer kunt reizen, hulpmiddelen of de hulp van een vrijwilliger ontoereikend is, dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo vervoersvoorziening. Voor een Wmo-vervoersvoorziening heeft u een indicatie nodig.

 De vervoersvoorziening vanuit de wmo is bestemd voor het kunnen ontmoeten van mensen. Het is niet (alleen) bedoeld voor vervoer van en naar werk of naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Wonen en Zorg

Ervaart u in het algemeen beperkingen met bewegen in uw woning, dan zijn er binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) diverse mogelijkheden om uw woning aan te passen. Voor een aanvraag in het kader van de WMO kunt u terecht bij de gemeente, team WMO-voorzieningen.

Als een WMO-voorziening aan u is toegekend, dan kunt u ervoor kiezen om een of meerdere voorzieningen door de gemeente te laten regelen.

 

Welzijn en Zorg

Wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben een Wmo-loket voor vragen over zorg en ondersteuning. De gemeente gaat met de cliënt na wat de mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen om zorg te organiseren.

Familie en vrienden kunnen bijvoorbeeld meehelpen bij de benodigde ondersteuning. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. De gemeente beoordeelt welke mensen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.